ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA / STAICELE - Šonedēļ pašvaldībā

Šonedēļ novadā
Alojas novada pašvaldības aktualitātes no 19. decembra līdz 25. decembrim un citas ziņas

19.decembris


● 19.decembrī 14:00 Alojas dienas centrā
Ziemassvētku Bībeles stāstu pasākums 5-12.g. bērniem

20.decembris

-

21.decembris

● 21.decembrī 13:00 Staiceles kultūras namā
Ziemassvētku pasākums Staiceles vidusskolas pirmsskolas bērnu grupām.


● 21.decembrī 17:00 Staiceles Mūzikas un mākslas skolā
Staiceles Mūzikas un mākslas skolas un LIIC "Krustpunkti" audzēkņu koncerts "Sniegi sniga putināja"

22.decembris

● 22.decembrī 11:00 Alojas ev. lut. Draudzes namā
Katoļu draudzes Ziemassvētku dievkalpojums.
Priesteris Lauris Malnačs.

● 22.decembrī 12:00 Staiceles kultūras namā
Ziemassvētku pasākums Staiceles vidusskolas 1.-4. klasēm


● 22.decembrī 17:00 Alojas kultūras namā
Ziemassvētku sarīkojums pensionāriem. Spēlēs muzikanti no Rīgas - Dins un Raimonds Sumeragi. Dalība 3Ls/pers. Pieteikties Dienas centrā pie Gunas līdz 17.decembrim.

23.decembris

● 23.decembrī 9:30 Staiceles kultūras namā
Ziemassvētku pasākums visam  Staiceles vidusskolas kolektīvam (1.-12.klasei)

24.decembris

-

25.decembris

-
26.decembrī 16:00 Liepupes ev.lut. baznīcā
Alojas kultūras nama jauktais koris piedalās Limbažu apriņķa koru Ziemassvētku koncertā "Gavilējiet priekā"


● 27.decembrī 17:15 Alojas kultūras namā
Sarīkojums bērniem "Brīnumu meklējot".
Piedalās Alojas k.n. pirmssk. bērnu vokālais ansamblis "Asniņi", pirmssk. bērnu deju kolektīvs "Dzīpariņš", skolēnu deju kolektīvs "Resgalīši".
Aicināti visi mazie un lielie alojieši!


● 30.decembrī 12:00 Staiceles kultūras namā
Ziemassvētku rūķis gaidīs bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi

● 1.janvārī 1:00 Alojas kultūras namā Jaungada nakts Disko.

● 1.janvārī 1:00 Vilzēnu tautas namā
Jaungada nakts dejas

IZSTĀDES Alojas novadā

  


Tematiskās izstādes Alojas bibliotēkā


Līdz 1.septembrim pie Staiceles Mūzikas un mākslas skolas Smilšu skulptūras "Brīnumainā zemūdens pasaule"


● Piektdienās 9:00-12:00 “Mākslinieku šķūnī”, Lielā ielā 19 TLM studijas “Staicele” amata meistaru darbu izstāde.
Info t.64035371 (Inese), studijas vadītāja Velta t.28629146.


Alojā

Alojas kultūras nams
www.staicelesnovads.lv/aloja_2007_2011/kultura/kulturas_nams.php

-

Alojas Ausekļa vidusskola
www.staicelesnovads.lv/aloja_2007_2011/izglitiba/vidusskola.php

Alojas Ausekļa vidusskolas sporta halles noslogojuma grafiks 2009./2010. mācību gadā

Alojas Ausekļa vidusskolā 2009./2010.m.g. strādā:
PSIHOLOĢE Gunita Kauliņa
Pieņem - pirmdienās plkst. 9 - 13 un trešdienās plkst. 9 - 15.30, Baltā skolā 1. stāvā
LOGOPĒDE Gita Rudzīte
Pieņem - trešdienās plkst. 14 - 17 un ceturtdienās plkst. 14 - 17, Baltā skolā 1. stāvā
Psihologa un logopēda pakalpojumus var izmantot arī citu novada skolu skolēni un vecāki.

Alojas Mūzikas un mākslas skola
www.staicelesnovads.lv/aloja_2007_2011/mms

-

Alojas PII „Auseklītis” un tās struktūrvienība Vilzēnos
www.staicelesnovads.lv/aloja_2007_2011/izglitiba/bernudarzs.php

-

Alojas dienas centrs
www.staicelesnovads.lv/aloja_2007_2011/pasvaldiba/dienas_centrs.php

-

Alojas ev. lut. baznīca

-

Alojas pilsētas bibliotēka
www.staicelesnovads.lv/aloja_2007_2011/kultura/biblioteka_aloja.php

Periodika un jaunākās grāmatas Alojas pilsētas bibliotēkā

Ungurpils bibliotēka
www.staicelesnovads.lv/aloja_2007_2011/kultura/biblioteka_ungurpils.php

-

Biedrība Alojas radošais klubs „Liepale”
www.staicelesnovads.lv/aloja_2007_2011/pilseta/organizacijas.php 

26.05.2010. „Liepale” piepilda sapni

Staicelē

Staiceles vidusskola
www.staicelesnovads.lv/2007_2012//vidusskola

Audzēkņu rinda uz 3-4 g. grupu Staiceles bērnudārzā

Staiceles Mūzikas un mākslas skola
www.staicelesnovads.lv/2007_2012//mms

-

Staiceles lībiešu interešu izglītības centrs „Krustpunkti”
www.staicelesnovads.lv/2007_2012//krustpunkti

-

Staiceles kultūras nams
www.staicelesnovads.lv/2007_2012//kulturas_nams.php

-

Staiceles lībiešu muzejs „Pivālind”
www.staicelesnovads.lv/2007_2012//muzejs

-

Tūrisma informācijas centrs
www.staicelesnovads.lv/2007_2012//turisms
Staicelē, Lielā ielā 13

Tūrisma informācijas centra darba laiks: (no 1. oktobra līdz 31. maijam)
P., O., T., C., P. 9:00 – 17:00;
Se., Sv. - Slēgts.

Staiceles bibliotēka
www.staicelesnovads.lv/2007_2012//biblioteka.php

Staiceles bibliotēkā 3.cet. abonēti šādi preses izdevumi:
Diena - Lietišķais komplekts, Latvijas Avīze, Mājas Viesis, Praktiskais Latvietis, Lauku Avīze, Auseklis, Dārza Pasaule, Dari Pats, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā Zinātne, MMD (Medības. Makšķerēšana. Daba), Mans Mazais, Mūsmājas, Mistērija, Saimnieks LV, Santa, Veselība, Zīlīte, Zintnieks.

Staiceles baznīca
www.staicelesnovads.lv/2007_2012//baznica.php

-

Brīvzemnieku pagastā

Ozolmuižas pamatskola

-

Puikules pamatskola

-

Puikules tautas nams

-

Puikules drāmas kolektīvs gaida jaunus dalībniekus! Tuvāka informācija- 26590156!

Bērnu sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs Zīles

-

Puikules bibliotēkā

-
 

Braslavas pagastā

Vilzēnu tautas nams

-

Vilzēnu bibliotēka

Vilzēnu bibliotēkā 3.cet. abonēti šādi preses izdevumi:

  • Neatkarīgā Rīta Avīze
  • Auseklis
  • Ieva
  • Ievas Stāsti
  • Ievas Māja
  • Praktiskais Latvietis
  • Ilustrētā Junioriem.

Braslavas bibliotēka

-

Vilzēnu bērnudārzs
 
-Pašvaldības iestāžu vadītāju sniegtā informācija
 

 

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________