ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Pasākumi
 
PASĀKUMITuvāka info:

ALOJAS KULTŪRAS NAMS
Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV–4064

tel. 64031135, 29335600, fakss 64023925
e-pasts: alojaskulturasnams@inbox.lv

PASĀKUMI ALOJĀ 2011

● 7.februārī 10:00 Vilzēnu kultūras namā
● 11.februārī 10:00 Staiceles bibliotēkā
● 14.februārī 10:00 Puikules Sabiedriskajā centrā
● 15.februārī 10:00 Alojas k.n. mazajā zālē
VID rīkotais seminārs iedzīvotājiem par gada ienākumu deklarāciju sagatavošanu

● 19.februārī Alojas sporta hallē Ziemeļvidzemes Sieviešu Basketbola Līgas” posms

● 25.februārī Alojas kultūras namā Alojas novada skolēnu teātru skate.

● 26.februārī 10:00 Alojas kultūras namā
Amatnieku un mājražotāju Matīsa dienas tirdziņš bērniem un vecākiem

Viss par kukaiņiem pirms tie pamodušies.

● 2.martā 17:00 Alojas kultūras namā Liepājas Leļļu teātra izrāde "Ledus pele".
Ieeja Ls 1,00.

● 24.aprīlī 13:00 Alojas parkā Lieldienu pasākums

● 21.maijā Alojā Virsdiriģentu svētki
21:00 Alojas Ausekļa vidusskolas parkā Zaļumballe - spēlēs „Zeļļi”

Alojieši citur

● 8.aprīlī 13:00 Limbažu bērnu un jauniešu centrā 2.-4. klašu koru konkursā „Tauriņu balsis” piedalīsies Alojas Ausekļa vidusskolas koris

● 9.aprīlī 12:00 Cēsu Valsts ģimnāzijā Latvijas vokālo ansambļu konkursa 2.kārtā piedalās Alojas novada vokālie ansambļi „Kolorīts”, ”Dziesmu draugi”.

● 9.aprīlī 17:00 Limbažu kultūras namā Alojas , Limbažu, Salacgrīvas novadu deju kolektīvu skatē piedalīsies Alojas novada deju kolektīvi„Dālderis”, ”Ozoli”, ”Sānsolis”

● 13.aprīlī 12:00 Limbažu kultūras namā Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novadu skolēnu deju kolektīvu skatē piedalīsies Alojas novada deju kolektīvi „Resgalīši”, ”Resgaļi”, ”Riču, Raču”

● 17.aprīlī Ikšķiles baznīcā Ansamblis "Kolorīts" sniegs koncertu

● 30.aprīlī Limbažu kultūras namā Limbažu apriņķa koru skatē piedalīsies Alojas novada jauktais koris „Ale”


● 8.maijā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Novadu dienu 2011 atklāšana

 PASĀKUMI ALOJĀ 2010

9.janvārī 15:00 Jaungada eglīte bērniem Alojas kultūras namā


22. janvārī 18:00 Alojas pilsētas pārvaldes iedzīvotāju sapulce Alojas kultūras namā - 2010.g. budžeta prezentācija iedzīvotājiem

24.janvārī 14:00  DievkalpojumsAlojas ev. lut. baznīcā


30.janvārī 18:00 Alojas pilsētas dzimšanas dienas koncerts "Man šodien 18 gadu".
Alojas kultūras namā  Piedalās Alojas kultūras nama, Alojas Mūzikas un mākslas skolas un Alojas Ausekļa vidusskolas mākslinieciskie kolektīvi.

30. janvārī 21.00 Alojas kultūras namā Alojas pilsētas dzimšanas dienas BALLE (ar groziņiem pie galdiņiem)
Spēlēs muzikanti no Limbažiem – Aivars un Māris, atskatīsimies uz svarīgākajiem notikumiem pilsētas dzīvē.
Vietu pie galdiņa rezervēt iepriekš pa tālr. 64031135 vai mob. 29335600

2.februārī 18:00 Alojas dienas centrā Radošā darbnīca "Sveču liešana"

9.februārī 11:00 Alojas dienas centrā
Informatīvais seminārs ZEMNIEKIEM.
Rīko "Būsi vesels" veterinārais serviss Alojā un "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija":
- Ganāmpulka atražošana;
- telīšu izaudzēšana;
- Vaislas buļļu piedāvājums.
t.64031117, mob.29430123

13. februārī 12:00 Alojas kultūras namā
Amatnieku un mājražotāju TIRDZIŅŠ "Tīģera gadā ieejot".
12:15 - izklaidējoša programma.
Aicinām tirgot un pirkt!

12.februārī 15:30 un 18:00 Alojas k.n.
Kinofilma Rūdolfa mantojums20. februārī 11:00
Pārgājiens „Apkārt Alojai” – nūjojot, slēpojot, skrienot, velkot ragaviņas
Maršruts: Sporta halle – autoosta – slimnīca – bijusī kokzāģētava „Balts” - Lidlauka iela – Miera iela – Parka iela – Kalēju iela – Sporta halle
*Pusceļā katrs dalībnieks saņem pārgājiena emblēmu, finišā – karstu tēju.
*Aicinām piedalīties visus novada iedzīvotājus – lielus un mazus!
*Revidējam mājās, šķūnīšos un pagrabos savu ziemas sporta inventāru!
Ko mēs spējam?

● 24. februārī 13:00 Alojas dienas centrā biedrības "Alojas Seniori" valdes sēde. Piedalās biedrības biedri un citi interesenti.

● 26. februārī 15:00 Alojas kultūras namā
"Dziesmu svītra" no cikla "Ceļā uz dziesmu svētkiem"
Piedalās Alojas novada skolēnu vokālie kolektīvi un solisti. Ieeja bez maksas.

● 2.martā 10:00 Alojas k.n. tradīciju zālē
Vidzemes Lauku attīstības biroja rīkotais seminārs - ES un valsts likumdošanas izmaiņas, lauku attīstības programmas aktualitātes un pasākumi, valsts subsīdijas

● 3.martā 17:00 Alojas kultūras namā Liepājas leļļu teātra viesizrāde "Snurķa piedzīvojumi". Ieeja Ls 1,00.

● 10. martā 13:00 Alojas dienas centrā Biedrības "Alojas Seniori" biedru kopsapulce. Vēlams piedalīties visiem biedrības biedriem, tiks apstiprināts gada pārskats.

● 13.martā 13:00 Alojas kultūras namā
Daugavpils Oranžā kora koncerts. Ieeja Ls 5,00; Ls. 4,00.
Biļešu iepriekšpārdošana no 1.marta Alojas kultūras namā un novada pārvaldēs.

● 14.martā 14:00 Alojas ev. lut. baznīcā Dievkalpojums

● 24.martā Alojas PII „Auseklītis” Alojas grupā "Mārītes" pasākums „Grupiņas vārda dienas svinības”,  kopā ar vecākiem
Vilzēnu grupām ir Vilzēnu Cālis 2010

● 25.martā14:30 Alojā Politiski represēto atceres dienas pasākumi

● 26.martā 20:00 Alojas kultūras namā Vilzēnu amatierteātra izrāde M.Zīle „Sunītis un viņa kauliņš”.
Ieeja Ls 0,50.

● 27.martā 19:00 Alojas kultūras namā Alojas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Sānsolis” 10 gadu jubilejas koncerts - vidējās paaudzes deju kolektīvu 10. Sadancis
Piedalās: Greizie rati/Rīga/, Iecava/Iecava/, Skaņaiskalns/Mazsalaca/, Lādezers/Limbažu pag./, Ulubele/Liepupe/, Sānsolis/Aloja/. Ieeja: Ls 1,00

● 27.martā 20:30 Akcija Zemes stunda

Alojas novada pašvaldība pieteikusi savu dalību - aicinām piedalīties ikvienu novada iedzīvotāju un vienu stundu izslēgt maznozīmīgo apgaismojumu un maznozīmīgas elektriskās iekārtas.

● 28.martā 14:00 Alojas ev.lut. baznīcā Pūpolu svētdienas dievkalpojums

● 28.martā 14:00 Alojas kultūras namā Grupas „Sandra” koncerts. Ieeja Ls 2,00

● 2.aprīlī 15:00 Alojas ev.lut. baznīcā Lielās piektdienas dievkalpojums

● 4.aprīlī 9:00 Alojas ev.lut. baznīcā Lieldienu dievkalpojums

● 4.aprīlī 12:00 Alojas kultūras namā Lieldienu lustes


● 4.aprīlī Animācijas filmu programma bērniem
12:00 Alojas kultūras namā ( 29 min.- „Burvīga diena”, ”Kad āboli ripo”, ”Māsa un brālis”)
15:00 Alojas kultūras namā ( 47 min.- ”Ledus pavēlnieks”, ”Pavasaris Vārnu ielā”)
Biļetes cena visos seansos Ls 0,50, derīga abos seansos.

● 9.aprīlī 16:00 Alojas kultūras namā Ceļā uz Dziesmu svētkiem. Alojas novada skolēnu darbu izstādes „Ritmu spēles” atklāšana

● 10.aprīlī 13:00 Alojas kultūras namā Jauno vokālistu konkurss „Alojas novada Cālis -2010”. Ieeja Ls 0,50.

● 10.aprīlī 18:00 Alojas kultūras namā Koru draudzības koncerts „Plaukst manā dārzā pirmā puķe”.
Piedalās: sieviešu koris no Korvekilas /Tartu apriņķis Igaunijā/ un „Jumara”/Valmiera/, vīru kori „Ziedonis” /Limbaži/ un ”Vecie draugi” /Krimulda/, jauktais koris „Ale”/Aloja/.
Kopā ar koriem koncertēs arī Limbažu un Krimuldas bērnu simfoniskais orķestris.
Ieeja Ls 1,00


Lielās Talkas koordinators Alojas novadā izpilddirektors Gundars Karlsons (t.64031219, 29385488, gundarskarlsons@inbox.lv)

● 29.aprīlī 17:15 Alojas Mūzikas un mākslas skolā
Gaujienas J.Vītola fonds sadarbībā ar Alojas Mūzikas un mākslas skolu piedāvā
muzikāli – teatrālu un izglītojošu pasākumu „Jāzeps Vītols vakar, šodien, rīt...”. Ieeja brīva.

● 30.aprīlī 14:00 Alojas PII Auseklītis Vilzēnu filiālē
Vilzēnu bērnu vecākiem vecāku sapulce

● 30.aprīlī 19:00 Alojas Ausekļa vidusskolas zālē
Koncerts „Ceļā uz dziesmu svētkiem”
Piedalās Valmieras kultūras centra un Vidzemes augstskolas jauniešu koris "Skan", diriģente - Irēna Zelča, Alojas Ausekļa vidusskolas 5.-9.klašu koris, diriģente Anita Āriņa.

● 1.maijā 14:00 Alojas kultūras namā
Svinīgs sarīkojums „Bērniņš ienācis pasaulē” novada jaundzimušajiem

● 1.maijā 20:00 Alojas kultūras namā
Alojas kultūras nama pašdarbības kolektīvu atpūtas vakars

● 1.maijā Pavasara gadatirgus Alojā. Organizē Alojas pilsētas pārvalde.
Aicinām pārdot un pirkt!
Pieteikties pa tālr.64023926

● 2.maijā 11:00 Staiceles ev. lut. baznīcā Dievkalpojums

● 4.maijā 18:00 pie Alojas kn.
Koncertakcija „Ar dziesmu par Latviju”


● 15.maijā 19:00 Alojas kultūras namā Puikules tautas nama drāmas kolektīva izrāde
A.Banka "BARONA BUNDUĻA ATGRIEŠANĀS"

● 16.maijā 14:00 Alojas Ausekļa vidusskolas sporta laukumā
Ģimeņu diena - sporta sacensības


● 20.maijā no 15:00 Alojas Mūzikas un mākslas skolā Atvērto durvju dienas

● 25.maijā 11:00 Alojas k.n. mazajā zālē Bērnu tiesību konsultāciju diena

● 26.maijā 17:30 Alojas Mūzikas un mākslas skolā Jaunu audzēkņu uzņemšana

● līdz 28.maijam Alojas bibliotēkā UNESCO LNK akcija „Pasaule t@vā bibliotēkā”
● 31.maijā 16:00 Alojas kultūras namā Alojas Mūzikas un mākslas skolas
IZLAIDUMS un mācību noslēgums

● 9.jūnijā 13:00 Alojas dienas centrā Biedrības "Alojas Seniori" valdes sēde. Piedalās visi biedrības biedri un citi interesenti.

● 11.jūnijā 17:30 pie Alojas vidusskolas "II Latviešu klaidoņu saiets"

● 11.jūnijā 21:30 Alojas vidusskolas parkā Zaļumballe, spēlēs grupa "Klaidonis"
Ieeja: Ls 1,00

● 16.jūnijā 13:00 Alojas dienas centrā Biedrība "Alojas Seniori" sveiks 2.ceturkšņa jubilārus. Piedalās visi biedrības biedri.

● 19.jūnijā 17:00 Alojas Ausekļa vidusskolā Izlaidums Alojas Ausekļa vidusskolas 12.klasei

● 19.jūnijā 20:00 Ungurpils parkā Šlāgerfestivāls "Muzikanti ielīgo Jāņus".

Ieeja bez maksas.

● 23.jūnijā 23:00-5:00 Alojas vidusskolas parkā
Līgo nakts balle. Ieeja bez maksas.

● 26.jūnijā 10:00 Alojā, Jūras ielā 10
Alojas novada Pļaušanas svētki

● 11.jūlijā 10:00 Ungurpils ezera krastā
Pludmales volejbola sacensību I posms

● 24.jūlijā Ozolmuižā
Alojas novada sporta svētki
22:00 Balle - spēlēs grupa "Titāniks"

● 1.augustā 10:00 Ungurpils ezera krastā Pludmales volejbola sacensību II posms

● 3.-4. augustā Alojas pārvaldes pensionāru ekskursija uz Liepāju – Ventspili. Pieteikties Alojas dienas centrā līdz 25. jūlijam

● 11.augustā plkst. 13:00
Biedrības  „Alojas Seniori” valdes sēde.
Piedalās visi biedrības biedri un citi interesenti.

● 18.augustā 21:00 - 02:00 Alojā, "Draugu dārzā"
AUGUSTA KINO NAKTIS ALOJAS NOVADĀ - brīvdabas kino programma "Aizbraukt vai palikt ? "

● 27.augustā 19:00 Ungurpils parka estrādē Vilzēnu amatierteātra izrāde Monika Zīle "Sunītis un viņa kauliņš"

● 8.septembrī plkst.13:00
Biedrības  „Alojas Seniori” valdes sēde.
Piedalās visi biedrības biedri un citi interesenti.

● 1.decembrī 17:00 Alojas kultūras namā Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"

Ieeja Ls.1,-

● 4.decembrī 20:00 Alojas kultūras namā Saviesīgs vakars "Domes ēkai - 100" ar deju, rotaļām, amora pastu.

Spēlēs orķestrs "Zeļļi". Ieeja 1.50Ls 20.gs. sākuma apģērbos!

● 12.decembris 14:00 Alojas ev. lut. baznīcā Adventes 3. svētdienas Dievkalpojums

● 24.decembrī 18:00 Alojas ev. lut. baznīcā Ziemassvētku vakara Dievkalpojums

● 25.decembrī 14:00 Alojas ev. lut. baznīcā Ziemassvētku Dievkalpojums
Alojas novads ceļā uz Dziesmu svētkiem 2010

Kora dziesmu jaunrades konkurss Kas mēs bijām, būsim esam >>>

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________