Sestdiena, 2024. gada 25. maijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

 STAICELES VIDUSSKOLA - Pērkamo grāmatu un burtnīcu saraksts

Pērkamo grāmatu un darba burtnīcu saraksts Staiceles vidusskolā 2012./2013. mācību gadam

Grāmatas un darba burtnīcas 1.klasei 2012./2013. m. g.

 • Ptičkina u.c. autori (Zīle)”Ābecīte 1.klasei”
 • Arājs u.c. autori „Izzini pasauli 1.kl.” un dabaszinību darba burtnīca (Zvaigzne ABC)
 • Vilkārse „Mūzikas burtnīca 1.kl.”
 • Mencis „Matemātika 1.kl. Pirmā burtnīca.”
 • ------------- ” ------------- Otrā burtnīca.

Grāmatas un darba burtnīcas 2.klasei 2012./2013. m. g.

 • Čerpinska, Vilkārse „Mūzikas burtnīca 2.kl.”
 • Mencis „Matemātika 2.kl. Pirmā burtnīca.”
 • ---------------- # --------- Otrā burtnīca.
 • Arājs u.c. autori „Izzini pasauli! 2.kl.” un dabaszinību darba burtnīca (Zvaigzne ABC)
 • Darba burtnīca ,,Es jau protu!” (Zīle) „Latviešu valoda 2.klasei”, 1. un 2. daļa – uzdevumu krājumi

Grāmatas un darba burtnīcas 3.klasei 2012./2013. m. g.

 • Mācību grāmata „Angļu val.”, grāmatu un burtnīcu pirksim centralizēti
 • Mencis „Matemātika 3.klasei” 1. un 2. burtnīca
 • Arājs u.c. autori „Izzini pasauli! 3.klasei”, dabaszinību darba burtnīca (Zvaigzne ABC)
 • Mazā nošu burtnīca
 • Pārbaudes darbu burtnīca latviešu valodā 3.klasei „Es jau protu!” (Zvaigzne ABC)

Grāmatas un darba burtnīcas 4.klasei 2012./2013. m. g.

 • Mācību grāmata „Angļu val.”, grāmatu un burtnīcu pirksim centralizēti
 • Arājs, Drulle u.c.”Izzini pasauli! 4.kl.”, dabaszinību darba burtnīca 1.d. un 2.d. (Zvaigzne ABC).
 • (Zīle) „Latviešu valoda 4.klasei” 1. un 2. daļa, „Es jau protu!” uzdevumu krājumi (Zvaigzne ABC)

Grāmatas un darba burtnīcas 5.klasei 2012./2013. m .g.

 • Mācību grāmata „Angļu val.”, grāmatu un burtnīcu pirksim centralizēti
 • Rubana I.M. ‘Sociālās zinības 5.klasei”, darba burtnīca (RaKa)
 • M.Kusiņa, D.Mežzīle, A.Nikolajenko „ Izzini pasauli!”, dabaszinību darba burtnīca 5.klasei. (Zvaigzne ABC).

Grāmatas un darba burtnīcas 6.klasei 2012./2013. m. g.

 • Mācību grāmata „Angļu val. 6.kl.”, grāmatu un darba burtnīcu pirksim centralizēti
 • I.Kreicberga, M.Kusiņa, D.Mežzīle, A.Nikolajenko „Izzini pasauli!”, dabaszinību darba burtnīca 6.klasei (Zvaigzne ABC)
 • „Здравствуй, это я!”, pārbaudes darbi, krievu valoda 6.klasei (Zvaigzne ABC)
 • Mācību grāmata R.Alhimionoks u.c. „Sociālās zinības 6.klasei”, mācību grāmata (RaKa).Varat nopirkt no iepriekšējās 6. klases skolēniem

Grāmatas un darba burtnīcas 7.klasei 2012./2013. m. g.

 • Mācību grāmata „Angļu val. 7.klasei” un Darba burtnīca paliek no iepriekšējās klases
 • Mācību grāmata R.Alhimionoks u.c. „Sociālās zinības 7.klasei.” Mācību grāmata (RaKa).Varat nopirkt no iepriekšējās 7. klases skolēniem
 • Praktiskie darbi un uzdevumi 1. un 2. daļa. Biseniece A. ,,Kontinentu ģeogrāfija 7.klasei” (Zvaigzne ABC).
 • I.France „Ģeometrija 7.klasei”, darba lapas (Pētergailis)
 • „Algebra katrai stundai 7.klase”, vingrinājumu burtnīca (Zvaigzne ABC)
 • „Здравствуй, это я!”, pārbaudes darbi, krievu valoda 7.klasei, (Zvaigzne ABC)

Grāmatas un darba burtnīcas 8.klasei 2012./2013.m.g.

 • Mācību grāmata „Angļu val. 8.klasei”un darba burtnīcu pirksim centralizēti
 • Mācību grāmata R.Alhimionoks u.c. „Sociālās zinības 8.klasei”(RaKa). Varat nopirkt no iepriekšējās 8. klases skolēniem
 • „Здравствуй, это я!”, pārbaudes darbi, krievu valoda 8. klasei (Zvaigzne ABC)
 • I.France ,, Ģeometrija 8.klasei”, darba lapas (Pētergailis)
 • Šilters „Fizikas burtnīca 8.klasei” (Lielvārds)
 • Cābelis „Darba lapas fizikā 8.klasei”( Lielvārds)
 • G.Šustere ,,Āzijas un Eiropas ģeogrāfija”, 8.klasei darba burtnīca ,,Zvaigzne ABC”

Grāmatas un darba burtnīcas 9.klasei 2012./2013. m. g.

 • *Angļu val. 9.klasei un darba burtnīca paliek no iepriekšējās klases..
 • Latvijas ģeogrāfijas atlants.
 • G.Šustere ,Latvijas ģeogrāfija 9.klasei darba burtnīca ,,Zvaigzne ABC”
 • Liepiņa Dz., Klišāns V. Gatavosimies eksāmenam vēsturē 9.klase.(RaKa)
 • Šilters Fizikas burtnīca 9.klasei (Lielvārds).
 • Cābelis Darba lapas fizikā 9.klasei (Lielvārds).
 • * R.Alhimionoks u.c. Sociālās zinības 9.klasei (RaKa). Mācību grāmata ,varat nopirkt no iepriekšējās 9. klases skolēniem.
 • Здравствуй, это я! Pārbaudes darbi, krievu valoda 9. klasei, (Zvaigzne ABC)...

* mācību grāmata

Grāmatas un darba burtnīcas 10.klasei 2012./2013. m. g.

 • *Angļu val. 10.klasei un Darba burtnīcu pirksim centralizēti rudenī, rezervējiet naudiņu.
 • Z.Tenisone, G.Šustere, N.Buile Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1.darba burtnīca ,,Zvaigzne ABC”

*mācību grāmata

Grāmatas un darba burtnīcas 11.klasei 2012 ./2013. m. g.

 • *Angļu valodā turpina iesākto”Matrix Intermediate”gan grāmatu, gan burtnīcu.

*mācību grāmata

Grāmatas un darba burtnīcas 12.klasei 2012./2013. m. g.

 • Angļu valodā turpina iesākto no 11.klases 2.daļu grāmatu un darba burtnīcu.
 • A.Vulfa ,,Pārbaudes darbi latviešu valodā vidusskolai,, ,sērija ,,Pirms eksāmena,,(ZvaigzneABC)

*mācību grāmataMācību priekšmetu skolotājs ir atbildīgs par mācību priekšmetu programmai atbilstošo māčību grāmatu un darba burtnīcu izmantošanu.

Staiceles vidusskolas bibliotekāre Iveta Apsīte
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī