www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - ZAAO atkritumu savākšana

25.02.2007.

Piezvani un bez maksas nodod nolietotu elektrotehniku!

Ikvienai precei ir savs derīguma laiks, un tas attiecas arī uz dažāda veida elektroierīcēm, piemēram, ledusskapi, gāzes plīti, veļas mašīnu, televizoru, datoru. Kad tās beigušas mums kalpot, rodas jautājums, kā no tām atbrīvoties?

Novietot nevajadzīgos priekšmetus saimniecības ēkā visbiežāk ir īslaicīgs risinājums. Agri vai vēlu rodas vajadzība atbrīvoties tiem. Ir pašvaldības, kurās joprojām ir vērojama šķietami atbalstāma iniciatīva, kad kāds vietējais iedzīvotājs piedāvā savākt nolietotu elektrotehniku, taču ar to apkārtējai videi draudzīgā rīcība arī beidzas, jo savāktie priekšmeti mājas apstākļos tiek izjaukti, atdalot krāsainos metālus, bet videi tik kaitīgie šķidrumi un pārējie atlikumi nonāk augsnē, nodarot ļaunumu gan apkārtējai videi, gan apkārtējo cilvēku veselībai. Tāpat joprojām pastāv visai nosodāma prakse - nevajadzīgos priekšmetus atstāt ceļa vai meža malās, tādejādi nodarot kaitējumu dabai.

Ērtākais un arī videi draudzīgākais veids, kā atbrīvoties no nolietotām elektroierīcēm, ir nodot tās atkritumu apsaimniekotājam. Turklāt šim atkritumu veidam likumdošana piemēro speciālu apsaimniekošanas shēmu, ko, nenodarot kaitējumu apkārtējai videi, spēj īstenot tikai atkritumu apsaimniekotājs.

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) nodrošina ērtu nolietotās elektronikas savākšanu un atbilstošu noglabāšanu. Turklāt iedzīvotājiem par šo atkritumu savākšanu samaksa netiek prasīta. Atliek vien piezvanīt ZAAO, tālr. 26132288, un vienoties par dienu, kad pēc nolietotās tehnikas ieradīsies ZAAO transports.

Papildus informācija: Ginta Gailuma, SIA ZAAO šķirotu atkritumu savākšanas daļas vadītāja, tālr. 642 81250, mob. tālr. 26132288, e-pasts: ginta@zaao.apollo.lv

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Pabērzs, SIA ZAAO attīstības daļas vadītāja vietnieks
Tālr. 642 81250, mob. tālr. 29121093, e-pasts: kaspars.paberzs@zaao.lv

ZAAO Valmieras birojs

Valmiera, Rīgas iela 32
Tel. 4281250, fakss 4281251
e-pasts:
zaao@apollo.lv

www.zaao.lv