Staiceles bibliotēka - Europe direct informācijas punkts

Erudīcijas konkurss „es ES” Latvijas vidusskolēniem

     No 2008. gada 10. novembra līdz 2009. gada 23. janvārim Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā rīko erudīcijas konkursu Latvijas vidusskolu un arodskolu skolēniem par Eiropas Savienību (ES) un tās nozīmi ikdienas dzīvē. Konkursa galvenā balva ir ceļojums uz ES dalībvalstīm.

     2008. gada rudenī aprit pieci gadi kopš Latvijas sabiedrība referendumā par iestāšanos ES nobalsoja „PAR”. Savukārt 2009. gada 1.maijā tiks atzīmēti pieci gadi kopš Latvijas iestāšanās ES, kas ir pirmais nopietnais atskaites punkts, lai izvērtētu, ko ES ir devusi un vēl var dot Latvijai kopumā un individuāli katram sabiedrības loceklim. Lai arī šodienas vidusskolēni nebija tie, kas piedalījās referendumā, tieši viņu dzīvi visvairāk ietekmēs dalība ES. Tādēļ erudīcijas konkursa mērķis ir veicināt izpratni par sabiedrības, īpaši jauniešu, piedalīšanos ES lēmumu pieņemšanas procesā, to iespēju izmantošanu, ko dod dalība ES, un aktualizēt jautājumus par Eiropas Savienību.

     Konkursā aicināti piedalīties vidusskolu un arodskolu skolēni no visas Latvijas. Dalībniekiem ir jāizveido komanda, kas sastāv no 5 skolēniem un skolotāja, kurš darbojas kā konsultants.

     Konkurss norisinās 3 kārtās. Pirmajā kārtā skolēnu komandai līdz 28. novembrim ir jāizpilda mājasdarbs – jāatbild uz 21 jautājumu saistībā ar ES, kā arī jāveic radošais uzdevums par tēmu „Latvijas pieci gadi Eiropas Savienībā”. Pēc pirmajā kārtā iesūtīto mājas darbu izvērtēšanas tiks noteiktas 5 labākās komandas katrā reģionā (Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale, Rīga), kas piedalīsies pusfinālā, savukārt labākā komanda no katra reģiona pusfināla iegūs iespēju cīnīties par galveno balvu finālā.

     Informācija par konkursu pieejama konkursa mājas lapā www.es-es.lv , Kluba „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai mājas lapā www.klubsmaja.lv , Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā mājas lapā ec.europa.eu/latvija

Papildu informācija, jautājumi:
Agnese Pauniņa,
Projekta „es ES” koordinatore
konkurss@klubsmaja.lv
tel. 26840551

 

Informācijai

Klubs „Māja” – Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai/JEF – Latvija ir jauniešu nevalstiskā organizācija, kuras mērķis ir informēt un izglītot jaunatni par ES un Latvijas dalību tajā, veicinot demokrātiju, iecietību, plurālismu un cilvēktiesību ievērošanu, balstoties uz sabiedrības procesos ieinteresētu jauniešu aktīvu darbību šī mērķa īstenošanā.

Eiropas Komisija ir ES izpildinstitūcija, kas pārstāv un aizstāv Eiropas Savienība kā viena veseluma intereses. Komisija sagatavo jaunu ES likumu projektus, tā vada ikdienas darbu ES politikas realizācijā un ES finanšu līdzekļu izmantošanā. Eiropas Komisiju Latvijā pārstāv Eiropas Komisijās pārstāvniecība Latvijā.