Staicele - Reportāžas - Staiceles vidusskola - 9.klases izlaidums 2012

09.06.2012.
Staiceles vidusskolas 9.klases izlaidums

Kad visapkārt dabā zied un smaržo, un klāt jau jūnijs, tad visā valstī ir izlaidumu laiks. Arī pie mums Staicelē.

2012.g. 9.jūnijā Staiceles pilsētas kultūras namā notika izlaidums 9.klasei. Skaisti saposušies, ar smaidu sejā un krāšņiem ziedu pušķiem šogad absolvēja 17 skolēni. Īpašā izlaiduma klase. Audzinātāja Linda Abendrote šos mazos putnēnus bija sagaidījusi 1.klasē un tagad palaidīs brīvajā lidojumā.

Kā pirmais izskan apsveikums vecākiem, pēc tam skolotājiem. Brīnišķīgais vijoles solo, sirsnīga dziesma kolektīva izpildījumā, kā arī individuāli. Skolas himna un daudz citi labie vārdi, jautrie smiekli un dažas neveiklās situācijas šo izlaidumu tikai bagātināja.

Vēlējumus turpmākajai dzīvei teica arī Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne, Staiceles pilsētas pārvaldes vadītāja Ausma Plūme, VJFC Sporta skolas direktors Egons Brants. SMMS skolas pārstāve Ārija Daugule sveica skolēnus, kuri bija aktīvi apmeklējuši interešu izglītību.

Apliecības par pamatizglītību saņemtas, klēpji pilni ar ziediem, lielais izbīlis aiz muguras. Izskan paldies no vecākiem skolas direktoram un pedagogiem, audzinātājai Lindai.

Vissirsnīgākie vārdi ir tie, kas nāk no sirds. Un tieši šādus vārdus, patiesus, uzmundrinošus, audzinātāja teica saviem putnēniem! Mirklis, brīnišķīgs mirklis, , bet iespējams jaukākais pa šiem deviņiem gadiem.

Skolotājs nav tikai tas, kas māca, bet reizēm kādam ir mammas, tēva vai drauga vietā. Un skolotāja Linda noteikti kādam bija itin viss! „MĒS MĪLAM LINDU!” vienbalsīgi noteica devītie. Mēs varam vien piekrist.

Paldies visiem, visiem, kas palīdzēja notikt šim jaukajam notikumam. Vislielākais paldies Jautrītei, Intai un katram, kas bija šajā dienā ar mums.

Teksts: Lana Berga, latviešu val. skolotāja
Foto: Anda Timermane