Staicele - Reportāžas - Muzeju nakts 2012

19.05.2012.
Muzeju nakts Staicelē

19.maijā arī Staiceles lībiešu muzejs „Pivālind” piedalījās Eiropas muzeju nakts pasākumā, kura moto šogad bija : ”Zilā krāsa- jūra”. Tā kā dzīvojam blakus Salacai pasākuma temats atbilstošs-„Pie Salacas, kas tek uz jūru”.

Pasākumu atklāja Pirāta Kolumba dāma (Indra Jaunzeme). Ar priekšnesumiem mūs priecēja ārzemju draugi no Ukrainas (Staiceles vidusskolas 8.klases kolektīvs), ..


.. mazā Pepija (Ieva Reide), ..


.. vingrotājas no ASV (Elīna un Amanda Konrādes), kas kopā ar Pepiju Garzeķi (Andu Timermani) atgriezās no ceļojuma pa okeānu.

Pēc pasākuma atklāšanas bērni kopā ar vecākiem piedalījās radošajās darbnīcās, lai pagatavotu visu, kas nepieciešams īstam pirātam (acs pārsēju, cepuri, lukturīti, karodziņu), un varētu doties ekspedīcījā un izmēģināt savus spēkus pirātu pārbaudījumos.Pēc ekipējuma sagatavošanas mazie un lielie pirātiņi devās gājienā uz Staiceles parku, ..
.. kur mūs sagaidīja pirāti Garkājainais Džeks un Skūtais Bobs (Inga Neimane un Inga Konrāde.

Kamēr Muzeja nakts apmeklētāji aktīvi darbojās radošajās darbnīcās, pieredzes bagātās Staiceles rokdarbnieces Ļena Vinogradova, Rudīte Pogule, Ruta Jēkabsone, Erna Ozola, Sandra Lejiņa, Ināra Spidāne un Indra Ustrisova čakli rosījās ap lielo musturdeķi, ko salika un satamborēja segā, ko varēs izmantot ikviens staicelietis dodoties pārgājienā vai piknikā.
Musturdeķa tapšanā piedalījās:

 • 1. Ināra Spidāne
 • 2. Edīte Kalniņa
 • 3. Ligita Ungeite
 • 4. Aina Berga
 • 5. Daila Graviņa
 • 6. Sevda Āboliņa
 • 7. Baiba Ozola
 • 8. Eva Laskova
 • 9. DTRC ‘’Vīķi” kolektīvs
 • 10. Laila Līsmane
 • 11. Inese Timermane
 • 12. Indra Jaunzeme
 • 13. Anda Timermane
 • Pasākuma laikā apmeklētājiem bija iespēja mieloties krogū ar reņģmaizītēm, pīrādziņiem, gurķīšiem un lībiešu tradicionālo dzērienu škaļiku.

  Dienas aprūpes centrā ikviens interesents varēja iepazīties ar Pāles novadpētniecības muzeja izstādi: „Vidzemes lībieši un viņu pēcteči”,


  .. bet muzejā krogā Eināra Bērziņa fotoizstāde „Salaca gadalaikos”.

  Visu pasākuma laiku darbojās TLMS ‘’Staicele”, kur katrs varēja iemēģināt roku aušanā un apgūt rokdarbu burvību pie studijas vadītājas Veltas Kīnes un studijas dalībnieces Jevgēņijas Laicānes.
  Brīvdabas laukumā apmeklētāji piedalījās PIRĀTU takas aktivitātēs. Kā arī pārbaudīja savas zināšanas viktorīnā par mūsu upi - Salacu un noskaidrojām cik labi mēs pārzinām ūdens iemītniekus.  Pirmo reizi Muzeja naktī dalību ņēma arī Staiceles pilsētas bibliotēka. Iestādes skatlogā visi interesenti varēja iepazīties ar izstādi „Viss par kuģiem un kuģošanu”.


  Pateicoties Leader projekta Pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Alojas un Staiceles pilsētu bibliotēkās ELFLA pasākumā Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā iegūto finansējumu bibliotēkas semināru zālē tika uzstādīta interaktīvā tāfele ar videoprojektoru un skaļruņiem, kura šajā vakarā pavēra iespējas bibliotēkā noskatīties animācijas filmu „Skubijs Dū : Pirātiem pa pēdām.” Noslēdzoties pirātu aktivitātēm – tika dalīti jauno pirātu sertifikāti.

  Bez uzmanības nepalika arī jaunieši, kuri savas izklaides iespējas īstenoja kopā ar filmu „Karību jūras pirāti: Melnā pērle”.

  Muzejā „Pivālind” bija iespēja noskatīties filmas „Latvijas Laši” un „Burinieku gadsimts”- stāsts par cilvēkiem un laikmetiem Ziemeļkurzumes piekrastē Latvijā.

  Pirms Asaku zupas ēšanas Staiceles muzejs un Muzeja nakts apmeklētāji svinīgi sveica staiceliešus- Ainu un Anti Bergus Zelta kāzu jubilejā dāvinot Staiceles simbolu-stārķi kā pateicību par nenogurstošo darbu un aktīvo līdzdalību pilsētas sabiedriskās dzīves pilnveidošanā.


  Pasākuma laikā visi Muzeja nakts apmeklētāji tika cienāti ar gardo Asaku zupu.


  Zupas gatavošana sākās jau dienā.


  Muzeja nakts pasākuma vadītāji - Pepija Garzeķe un Pirāta Kolumba kundze saka sirsnīgu Paldies visiem palīgiem:
  Edītei Kalniņai, Inai Čipotei, Ilgai Līsmanei, Margai Taubei, Ingai Konrādei, Ingai Neimanei, Daināram Konrādam, Amandai un Elīnai Konrādēm, Ļenai Vinogradovai, Udo Gustavsonam, Intai Meisterei, Anitai Strokšai, Ievai Reidei, Staiceles vidusskolas 8.klases kolektīvam, Aijai Buncei, Mārai Strokšai, Eināram Bērziņam, Rolandam Jaunzemam, Indulim Līsmanim, Mārim Jaunzemam, Andim Taulavičus, Modrim Lilenblatam, Inesei Timermanei, Kārlim Kļaviņam, Jauniešu biedrības ”Pivālind” jauniešiem-Mārcim Kreštavofičam, Līgai Andersonei un Kaido Megi.

  Uz tikšanos nākamgad, kad iepazīsim Zaļās krāsas burvību!

  Sagatavoja - Anda Timermane
  Foto - Māra Strokša, Rolands Jaunzems

  Programma:

  2012.gada 19.maijā 19:00-1:00 Muzeju nakts Staicelē                   
  Pie Salacas, kas tek uz jūru... - Moto: "Zilā krāsa - jūra"


  Norises vieta: Staiceles muzejs, bibliotēka, Dienas aprūpes centrs, Brīvdabas laukums pie Audēju namiņa.

  19:00 Muzeju nakts atklāšana (pie muzeja-kroga)

  19:20 Radosās darbnīcas: Lukturīšu gatavošana, Kuģīšu un laiviņu meistarošana "Uzvelc baltu zēģelīti, iet laiviņa mirdzēdama" (pie muzeja).

  19:20 Pārgājiens "Kas dzīvo zemūdens pasaulē" bērniem līdz 8 g.v,. (pie muzeja).

  19:20 Iepazīšanās ar pirātiem (pie muzeja).

  19:30 Pirātu taka (sacensības, atrakcijas un dažādas izdarības zem klajas debess (Brīvdabas laukumā).

  19:30-1:00 Musturošana musturu istabā "Zilais Salacas deķis" (Dienas aprūpes centrā).

  19:30-1:00 Izstāde "Vidzemes lībieši un viņu pēcteči" (Dienas aprūpes centrā).

  21:00-1:00 Bibliotēku nakts (Bibliotēkā).
                       21:00 Filmas un stāsti "Viss par ūdeņiem un kuģošanu"
                       23:00 Filma "karību jūras pirāti"
                       21:00-1:00 Izstāde "Burinieki"

  21:00-1:00 Muzeja apskate (muzejā).

  22:30 Asaku zupa (Brīvdabas laukumā).

  www.muzeju-nakts.lv