Staicele - Reportāžas - Staiceles bibliotēka

20.03.2012.
Literārās nodarbības "Pasaku psaulē" Staiceles bibliotēkā

20. martā Staiceles pilsētas bibliotēkā turpinājās literāro nodarbību cikls „Pasaku pasaulē”. Otrā nodarbība bija veltīta V. Sutejeva grāmatiņai „Kuģītis”. Mazuļi kopā ar kapteini Ingu Neimani iepazina grāmatu varoņus





būvēja kuģi un, pūšot burās, palaida to plašajā jūrā





iemācījās pūst kuģa tauri un skatīt binoklī savus mīļos vecākus



Kopā ar māmiņām iemācījās putniņdeju



Aicinot atkal tikties 17.aprīlī, atvadas māj kapteine Inga un viņas ceļotāji

Uz pasākumu tiek mīļi gaidīti visi mājās dzīvojošie mazie staicelieši kopā ar savām māmiņām!

Sagatavoja Anita Strokša
Foto Inta Meistere