Staicele - Reportāžas - Bibliotēka - Senioru labo darbu grāmatas prezentācija

24.02.2012.
"Senioru labo darbu grāmatas" prezentācija

24.februārī Staiceles pilsētas bibliotēkā notika grāmatas: „Senioru labo darbu grāmata” prezentācija. Šis informatīvais izdevums tapis apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” ietvaros. Apakšprojekts atbalstīts grantu shēmā: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma „NVO fonds”.

Izdevums tapis 3 valodās, grāmatā iekļauti apraksti par senioriem, kas savās dzimtajās mājās, savās pilsētās vai laukos ar labiem darbiem piepildījuši savu ikdienu.

Grāmatas atvēršanas svētkos tika sveikti visi klātesošie aktīvie seniori, kas nenogurstoši iesaistās visās aktivitātēs un ir pelnījuši dzirdēt līdzcilvēku PALDIES par enerģisko darbošanos un mūsu vides pilnveidošanu.

Grāmatu savā īpašumā saņēma paši seniori no Rūjienas, Salacgrīvas, Ainažiem un Staiceles un, protams, arī šo pilsētu bibliotēkas un pašvaldības iestādes.


Svinīgā grāmatas atklāšanas uzruna


Pasākuma apmeklētāji


Sveic Dzidru Gīzi no Salacgrīvas


Sveic Fainu Menniku no Salacgrīvas


Pasākuma dalībnieki


Sirsnīgs Paldies Ainas kundzei par iesaistīšanu projekta aktivitātēs un par to, ka nekad netiek aizmirsti arī kaimiņi no Salacgrīvas un Ainažiem.


Pasākuma dalībniekus sveic Staiceles senioru biedrības priekšsēdētājs Antis Bergs


Grāmatu saņem staiceliete Ausma Vilciņa


Seniorus ar dziesmu „Dzīvotprieks” sveic atraktīvā un radošā staiceliete Velta Ozola


Senioru labo darbu grāmata
Pēc saviesīgās daļas pasākuma apmeklētāji pie kūkas un kafijas tases atcerējās savas jaunības dienas, par kopā apmeklētām ballēm un pasākumiem.

Pasākuma svinīgo daļu Aina Bergas kundze nobeidza ar seniores, jūrmalnieces, Marikas Sondores vārdiem: Lai visur būtu harmonija. Ikviena aktivitāte cilvēkam sniedz gandarījumu, rada prieku un uzlabo veselību.

Sagatavoja-Anda Timermane
Foto-Indra Jaunzeme