Staicele - Reportāžas - Staiceles pilsētai 20 gadi

28.01.2012.
Staiceles pilsētas 20. jubilejas svinības

28.janvārī Staiceles kultūras namā notika tematiskais pasākums „Staiceles laiks”, kas bija veltīts Staiceles pilsētas 20.gadadienai. Ikviens klātesošais varēja atsaukt atmiņā Staiceles pilsētas kultūras dzīves pirmsākumus laikā no 1992.gada.

Pasākuma laikā tika pasniegtas Staiceles pilsētas goda zīmes cilvēkiem, kas ilgstoši un nenogurstoši strādājuši, lai pilnveidotu un attīstītu pilsētu.

Staiceles pilsētciemata Tautas deputātu padomes 19.sasaukuma deputātiem, kuri 1991.gadā nobalsoja par pilsētas statusa piešķiršanu Staiceles pilsētciematam:

 • 1. Jānis Bakmanis
 • 2. Arvīds Krogzems
 • 3. Ints Smiļģis
 • 4. Emīlija Smiļģe
 • 5. Vija Kruja
 • 6. Edvīns Rumba
 • 7. Pēteris Ieviņš
 • 8. Sanda Bērziņa
 • 9. Aldis Jansons
 • 10. Ilgvārs Kubuliņš
 • 11. Daila Graviņa
 • 12. Aina Rubene
 • 13. Egons Kaļiņins
 • 14. Einārs Bērziņš
 • 15. Alda Grāvere
 • 16. Antra Rudzīte
 • 17. Ļubova Smirnova
 • 18. Alfrēds Rudzītis
 • 19. Andris Krūzītis
 • 20. Fēlikss Nikmanis
 • 21. Indulis Graviņš
 • 22. Edgars Straume (miris)- goda zīmi saņēma dēls Edgars Straume.

Par atsevišķu izcilu darbu radīšanu ar ilglaicīgu un paliekošu nozīmi Staiceles pilsētas attīstībā:

 • 1. Ainārs Kalnbērzs  par Staiceles pilsētas pirmā ģerboņa radīšanu;
 • 2. Inta Jurka  par Staiceles himnas vārdu un mūzikas radīšanu;
 • 3. Ārija Bakmane- par lībiešu muzeja, mūzikas un mākslas skolas un interešu izglītības centra "Krustpunkti" izveidošanu, par mecenātismu Staiceles sporta deju tradīciju radīšanā, deju grupas "Vecmāmiņu aerobika"  vadīšanu, saksofonu festivāla "Spožā nots" organizēšanu un Staiceles tradīciju veidošanu ar paliekošu nozīmi un vērtību;
 • 4. Ēriks Škapars- par finanšu līdzekļu piesaisti interneta ēkas un lībiešu piemiņas vietas izveidošanā
 • 5. Alberts Krūmiņš par finanšu līdzekļu piesaisti sociālā centra izveidē un austuves namiņa rekonstrukcijā;
 • 6. Aina Berga par pensionāru organizācijas darbības popularizēšanu Latvijā sadarbībā ar Līvānu nevalstisko organizāciju "Baltā māja" un Staiceles pagasta lauku sētu apzināšanu, aprakstu apkopošanu un popularizēšanu;
 • 7. Aigars Meisters par Staiceles pilsētas pasākumu muzikālo un skatuvisko noformējumu, par tehnisko darbu Staiceles avīzes "Kastanis" un pilsētas tēla veidošanā, kā arī pilsētas iestāžu informatizācijas izveidošanā un uzturēšanā;
 • 8. Anita Strokša  par Staiceles pilsētas bibliotēkas attīstību, pārveidojot to par kultūras un informatīvo centru;
 • 9. Oskars Strokšs  par mecenātismu Staiceles kultūras pasākumu organizēšanā un atbalstīšanā 10 gadu garumā.
 • 10. Digna Čuikova par Tūrisma un informācijas centra izveidošanu un noformēšanu;
 • 11. Sandris Kalniņš par uzņēmuma SIA "Marko K " izveidošanu un mecenātismu Staiceles pilsētas attīstībā;
 • 12. Druvis Skulte  par mecenātismu darba terapijas un rehabilitācijas centra "Vīķi"  izveidē, uzdāvinot pašvaldībai mājas"Veckabi", un par palīdzību ēkas Lielā ielā 36 nodošanu pašvaldībai;
 • 13. Linda Štelce, Edgars Tenisons par pozitīvu attieksmi un ieguldījumu Staiceles pilsētas kultūras dzīvē un Staiceles vārda popularizēšanu;

Par mūža ieguldījumu Staiceles pilsētas attīstībā un popularizēšanā:

 • 1. Dzidra Roce par Staiceles kultūras tradīciju stiprināšanu un jaunās paaudzes muzikālo izglītošanu, vadot zēnu vokālo ansambli un ansambli "Dziesmu draugi";
 • 2. Kārlis Kere par aktīvu darbību baznīcas draudzē un ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma veidošanā, saglabāšanā un materiālu apkopošanā.
 • 3. Andrejs Krūmiņš  par Staiceles futbola laukumu izveidošanu un jauno futbolistu brīvprātīgu apmācīšanu;


Pasākumu vadīja atraktīvie staicelieši- Jānis Bakmanis un Vineta Dance.


Paldies visiem, kas piedalījās Svētku programmā!

Video:


Dziesma "Staicelei". Ansamblis "Pagrabs", vadītāja Inta Jurka)


Pasākumu ar savu dzīvesprieku dziesmā papildināja Staiceles vokālais ansamblis Dziesmu draugi


Dziesma "Man dzīvē šai laimējies ļoti". Ansamblis "Dziesmu draugi", vadītāja Dzidra Roce.Dziesma "Iedzersim pa glāzei". Ansamblis "Dziesmu draugi", vadītāja Dzidra Roce.Dejo "Vecmāmiņu aerobika", vadītāja Ārija Bakmane.Dziesma "Laikam laika nav". Ansamblis "Pagrabs", vad. Inta Jurka.Dziesma "Pasaule,pasaulīt". Ansamblis "Do-re-mi", vad. Inta Jurka.Dejo "Dāmu līnijdejas", vad. Maija DrozdaDziesma "Kāpēc tā". Ansamblis "Pagrabs", vad. Inta Jurka.Dejo Moderno deju dejotāji, vad. Ārija Bakmane."Mēmā dziesma". Ansamblis "Minigolfs", vad. Inta Jurka.Sikspārņa Fledermauša dziesmiņa. Ansamblis "Minigolfs", vad. Inta Jurka.Dejo "Kungu līnijdejas", vad. Ārija Bakmane.Dziesma "Iko Iko". Ansamblis "Do-re-mi", vad. Inta Jurka.Dejo "Vecmāmiņu aerobika", vadītāja Ārija BakmaneDziesma "Staicelē, Staicelē". Ansamblis "Do-re-mi", vad. Inta Jurka.Dejo Moderno deju dejotāji, vad. Ārija Bakmane.Uzstājas Staiceles Mūzikas un mākslas skolas jaunie mūziķi.Dziesma "Uz ielas stūra", dzied Ārija Bakmane.
 


Pasākuma gaitā mazie staicelieši - Kendija Grāvīte un Ruslans Andrejevs svinīgi pasniedza Staiceles pilsētas pārvaldes vadītājai Ausmai Plūmei tēlnieka Kārļa Īles darināto lielo pilsētas atslēgu. Pārvaldes vadītāja Ausma apsolīja, ka pilsēta tiks aizslēgta tad, kad slikti vēji pūš un tiks atslēgta tikai mīlestībai, labestībai un priekam!


Staiceles pilsētu jubilejā sveica Braslavas pagasta pārvaldes vadītājs Normunds Šķepasts ..


..
un Latvijas Futbola Federācijas pārstāvis Vladimirs Žuks, kas tradicionāli izlozēja arī vienu Staiceles vidusskolas skolēnu - šoreiz Rihardu Pēci, kuram tiks dāvināts LFF pilns sporta tērpa ekipējums.


Noslēdzot pirmo pasākuma daļu zālē tika ievests koks-kastanis, kura zaros katrs pasākuma viesis ar siltām domām un laba vēlējumiem iekāra balonu uz tā uzrakstot savu vārdu.

Ap plkst. 23:00 viesi tika aicināti uz Staiceles pilsētas Gaismas zalvēm.


Pēc svētku salūta viesi mielojās ar jubilejas torti un šampanieti. Jubilejas tortes svecītes aizdedzināja divdesmit Staiceles pilsētas labvēļi.


Balles muzikantu vadībā balle turpinājās līdz pat rītam.

Video:
1229
Balle

Pasākuma laikā apmeklētājiem bija iespēja apmeklēt Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” veidoto izstādi par godu staicelietim - gleznotājam Nikolajam Karagodinam 90. jubilejā.

Foto galerijas:

Indras Jaunzemes un Māras Strokšas foto >>>

Māra Kalēja foto >>>

Sagatavoja: Anda Timermane, Māris Kalējs
Foto: Indra Jaunzeme, Māra Strokša, Māris Kalējs
Video: Māris Kalējs